Apteekki palvelee matalalla kynnyksellä

Kun terveysasiat askarruttavat, apteekki on usein helpoin ja nopein paikka päästä keskustelemaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Turun Runosmäen apteekin apteekkari, farmasian tohtori LENITA JOKINEN kertoo, että apteekkipalvelut ovat kehittymässä yhä vahvemmin osaksi terveyspalveluita.

Apteekit ovat keskeinen osa Suomen terveydenhuoltojärjestelmää. Lenita Jokinen toteaakin, että apteekit ovat yleisin paikka, jossa suomalaiset kohtaavat terveydenhuollon ammattilaisen.

– Apteekkiin on helppo tulla. Lähes jokaisella on varmasti oma lähiapteekki, jossa saa maksutta ja aikaa varaamatta apteekin ammattilaisten neuvontaa ja ohjausta. Meidän puoleemme voi kääntyä lähes kaikissa terveyteen ja lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme tarvittaessa lääkäriin, jos vaiva on sellainen, ettei se ole itsehoidolla hoidettavissa, hän jatkaa.

Apteekkien lakisääteisillä palveluilla, kuten lääke- ja hintaneuvonnalla ja lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistuksilla, säästetään vuosittain liki miljardi euroa vuodessa muun terveydenhuollon kustannuksia. Apteekkien palveluverkosto kattaa koko maan, jotta lääkkeet ja lääkeneuvonta ovat kaikkien ulottuvilla.

Moni apteekki palvelee myös digitaalisesti verkkoapteekin kautta, ja noutolokerot ja kotiinkuljetuspalvelut ovat yleistyneet koronapandemian aikana. Apteekki.fi -verkkosivulta löytyy maksuton ja helppokäyttöinen lääkehaku. Palvelun avulla voi etsiä lähimmän apteekin, jossa haluttua lääkettä on juuri nyt saatavilla. Lääkehausta selviävät myös lääkkeiden hinta- ja Kela-korvattavuustiedot.

PALVELUT MONIPUOLISTUVAT

Muiden kuin lakisääteisten palvelujen tarjonta vaihtelee apteekista toiseen, ja niistä kannattaa kysyä omasta lähiapteekista. Apteekissa voi olla henkilökuntaa, joka on perehtynyt erityisesti esimerkiksi tupakasta vieroittautumiseen tai sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen tai astman hoitoon. Apteekin yhteydessä voi olla myös erillinen terveyspiste, jossa työskentelee sairaanhoitaja.

Terveyspisteen palvelut ovat maksullisia.

– Apteekin terveyspisteet tekevät yhteistyötä julkisen terveydenhuollon kanssa täydentäen sen toimintaa. Terveyspisteillä on aluehallintoviranomaisen myöntämä lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen sekä vastuunalainen lääkäri. Terveyspisteessä voidaan esimerkiksi mitata verenpaine tai kolesteroli, antaa rokote, poistaa ompeleet tai tehdä korvahuuhtelu, Jokinen kertoo.

Terveyspisteet ovat vielä melko harvinaisia, mutta useimmat apteekit tarjoavat lääkkeiden annosjakelua. Se on palvelu, jossa asiakkaan säännöllisesti käyttämät tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet jaetaan kerta-annoksiin koneellisesti tai käsin. Apteekki toimittaa lääkkeet pusseissa tai annostelijoissa yleensä kahden viikon erissä. Annosjakelun ansiosta asiakkaan ei tarvitse muistella joka kerta erikseen, mitkä lääkkeet pitikään ottaa mihinkin aikaan. Tämä parantaa potilasturvallisuutta ja helpottaa elämää. Kela korvaa osan annosjakelupalvelun hinnasta 75 vuotta täyttäneille, kun lääkäri on arvioinut palvelun tarpeelliseksi.

APUA LÄÄKITYKSEN PULMIIN

Jokisen mukaan apteekit ovat kehittymässä yhä vahvemmin osaksi terveydenhuoltoa ja terveyspalveluita. Apteekeissa onkin lääkehoitojen toteutukseen liittyvää osaamista, jota voisi hänen mielestään hyödyntää osana terveydenhuoltoa nykyistä tehokkaammin. Apteekeista saa jo nyt palveluja, joissa lääkehoidon perehtynyt farmaseutti tai proviisori arvioi lääkityksen.

– Erityisesti iäkkäille ja paljon lääkkeitä käyttäville suunnitellussa lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan koko lääkitys ja tarkistetaan päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille. Tällainen apu olisi varmasti monelle tarpeen päätellen siitä, miten usein kohtaamme apteekin arjessa lääkityspulmia, Jokinen sanoo.

Vaikka lääkityksen arviointipalvelut olisivat hyödyllisiä ja apteekit tarjoaisivat niitä mielellään, ne tunnetaan melko huonosti ja niiden kysyntä on ollut suhteellisen pientä. Jokinen havaitsi vuonna 2020 valmistunutta väitöskirjaansa tehdessään, että apteekkien uudet palvelut ovat toimivimpia siellä, missä yhteiskunta on lähtenyt mukaan tukemaan niitä, palvelut tunnetaan riittävän hyvin ja asiakkaita myös ohjataan palveluiden piiriin aktiivisesti. Tällainen maa on esimerkiksi Australia.

– Terveydenhuoltoon suuntautuneiden palveluiden tarjoaminen vaatii apteekilta toimintojen entistä tarkempaa suunnittelua, investointeja ja henkilöstön pitkäjänteistä kouluttamista. Siksi palveluille pitäisi saada yhteiskunnan tuki ja asiakkaiden ohjaus palveluiden piiriin, Jokinen toteaa.

Tiedot apteekkien neuvonnan säästöistä yhteiskunnalle ilmenevät asiantuntija-arvioon perustuvasta selvityksestä, jonka toteutti PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston Apteekin toimeksiannosta.

Teksti: Maija Rauha

Kuva: Dreamstime