Lääke tehoaa, kun sen ottaa oikein

Niin resepti- kuin itsehoitolääkkeidenkin ottamisessa on tärkeintä noudattaa annettuja ohjeita. Jos on kyseessä kuuri, tulee se syödä loppuun.

Lääkkeiden oikeanlainen käyttö perustuu moneen perusasiaan, kuten lääkkeen oikeaan määrään, lääkkeen ottamistapaan ja siihen, että tarkkailee, millaisia vaikutuksia lääkkeen ottaminen aiheuttaa. Jos sairastaminen pitkittyy, tulee lääkkeiden ottamisestakin jokapäiväinen rutiini – ne otetaan ohjeen mukaisesti ja usein tiettynä aikana päivästä. Esimerkki pitkäaikaislääkityksestä on tyypin 1 diabeetikkojen säännöllisesti käyttämä insuliini.

Kuuriluontoisesti otettavia lääkkeitä ovat tyypillisesti antibiootit. Olemme apteekissa huomanneet, että osa asiakkaistamme lukee ohjeet tarkoin, mutta joillakin ne jäävät kokonaan lukematta. Apteekin henkilökunta yleensä keskusteleekin asiakkaan kanssa siitä, miten kyseinen lääke tulee ottaa ja kuinka usein. Yleisenä ohjeena voi pitää sitä, että ottaa lääkkeen aina samaan aikaan vuorokaudesta, jotta hoito ja lääkkeen vaikutus pysyvät tasaisina. Pakkausselosteesta löytyy tietoa siitä, otetaanko lääke esimerkiksi ruokailun yhteydessä.

Toisaalta pakkausselosteissa saatetaan kertoa hyvinkin yksityiskohtaisesti mahdollisista ja harvinaisista sivuvaikutuksista. Nämä voivat huolestuttaa potilasta niin paljon, että lääke voi jäädä ottamatta ja hoito kärsii.

APTEEKISSA LÄÄKENEUVONTAA

Lääkkeen ottamiseen liittyvistä asioista ja yksityiskohdista kannattaa keskustella apteekin farmaseuttisen henkilöstön kanssa. Yleisin lääkkeen ottamiseen liittyvä ongelma ehkä onkin juuri se, ettei ole kuunneltu apteekissa saatuja ohjeita. Lääkeneuvonta on apteekkihenkilökunnan perustyötä.

Lääkkeen vaikutuksen huomaa parhaiten kuuriluontoisissa lääkkeissä, kun esimerkiksi antibiootti alkaa helpottaa oloa. Vaikutukset ovat selviä myös esimerkiksi kipulääkkeiden ja närästyslääkkeiden käytössä tai kun ripulilääke rauhoittaa vatsan toiminnan. Pitkittyneissä sairauksissa vaikutuksen näkee muun muassa sokeriarvojen ja verenpaineen mittauksen avulla.

KOKONAISUUS HALLINTAAN

Lääkkeet voivat vaikuttaa toistensa toimivuuteen ja niillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia. Siksi niiden yhteensopivuudesta on hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa ja apteekissa. Esimerkiksi osa lääkkeistä kuluttaa B12-vitamiinivarastoja, jolloin on syytä mittauttaa arvot ja tarvittaessa syödä B-vitamiinilisää.

Reseptilääkkeisiin ja niiden annostuksiin liittyvistä muutoksista päättää aina lääkäri, mutta lääkkeisiin liittyvät huolet voi hyvin ottaa esiin apteekissa ja kysyä henkilökunnalta neuvoa. Annostuksen muuttaminen tai lääkkeen vaihtaminen voi vähentää koettuja lääkehaittoja.

Ikääntyneille ja muillekin on tarjolla monia apuvälineitä, kuten dosetteja ja elektronisia annostelijoita, muistuttelijoita ja sovelluksia. Esimerkiksi muistisairaan kotihoitoon liittyvää lääkkeiden annosjakelupalvelua hoidetaan yhdessä apteekin, kunnan ja terveydenhoitohenkilöstön kanssa.

Itse odotan, millaisia ratkaisuja pelillistämisestä voidaan saada. Nyt esimerkiksi rokotteiden osalta on olemassa Antidote-peli, jossa mobiilipelin kautta saa ymmärrystä rokotteista. FullADHD-peli taas auttaa ymmärtämään sairautta sekä hoidon ja lääkityksen tärkeyttä.

Teksti: Apteekkari Kenneth Forssell, Pyhtään apteekki

Kuva: Dreamstime