Lääkkeet vaikuttavat toisiinsa

Usean lääkkeen yhtäaikainen käyttäminen on turvallista, kun seuraa ohjeistusta. Lääkkeet voivat yhdessä esimerkiksi heikentää toistensa vaikutusta tai väsyttää. Varsinkin ikääntyneiden, joilla on monia lääkkeitä, tulee varmistaa, ettei lääkkeillä ole haitallisia yhteisvaikutuksia.

Lääkkeiden yhteensopimattomuus voi ilmetä monella tavalla. Yleensä mahdolliset haittavaikutukset huomataan jo reseptiä kirjoitettaessa tai apteekissa. Jos ei kuitenkaan ole tiedossa, mitä kaikkia lääkkeitä asiakas käyttää, kasvaa yhteisvaikutuksen riski. Siksi onkin erityisen tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille myös kaikista ilman reseptiä saatavista itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä ja myös luontaistuotteista.

Hyvä ja toimiva tapa on tehdä lista kaikista käytössä olevista lääkkeistä. Listasta on apua niin hoitavalle lääkärille kuin apteekin henkilökunnalle. Se auttaa myös omaisia kertomaan terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi ikääntyneen käyttämistä lääkkeistä ja itsehoitotuotteista.

Lääkkeiden vaikutusta tulee seurata ja kertoa mahdollisista muutoksista lääkärille ja apteekin henkilökunnalle. Näin voidaan tarvittaessa miettiä uudelleen lääkehoidon kokonaisuutta ja tehdä siihen tarvittavia muutoksia, jotta lääkehoito on mahdollisimman turvallista ja annostukset ovat oikeita.

APTEEKIN HENKILÖKUNTA AUTTAA

Apteekkien koulutettu henkilökunta auttaa selvittämään, millaisia yhteisvaikutuksia lääkkeillä voi olla. Apteekista kannattaakin tiedustella myös itsehoitolääkkeiden yhteensopivuudesta. Esimerkiksi kahta tulehduskipulääkettä ei tule käyttää yhtä aikaa, koska se lisää mahan haavaumien riskiä.

Alkoholi ja lääkkeet eivät tunnetusti sovi yhteen. Alkoholi voi voimistaa esimerkiksi keskushermostoa lamaannuttavien lääkkeiden, kuten uni- ja rauhoittavien lääkkeiden sekä voimakkaiden kipulääkkeiden vaikutusta.

IKÄÄNTYNEEN MONILÄÄKITYS

Koska monisairailla ja iäkkäillä saattaa olla käytössä useita lääkkeitä, on hyvä läheistenkin tarkistuttaa esimerkiksi apteekissa niiden yhteensopivuus. Kun lääkkeitä on paljon, on haittavaikutusten mahdollisuus isompi. Pakkausselosteet tulee aina lukea niin resepti- kuin itsehoitolääkkeistäkin.

Lääkkeiden teho ja vaikutus voivat muuttua, jos lääkkeitä on käyttänyt vuosien ajan. Ikääntyessä myös elimistö vanhenee, jolloin lääkkeiden vaikutukset ja teho saattavat muuttua. Näin aikaisemmin toiminut lääke ei enää ehkä olekaan paras vaihtoehto. Iäkkäillä lääkehoidon sopimattomuus saattaa ilmetä huimauksena, lihasheikkoutena, suun kuivumisena, ummetuksena ja väsymyksenä.

UUSI RISKILÄÄKELUOKITUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi keväällä uuden terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun Kansallisen riskilääkeluokituksen, jonka tavoitteena on tukea ja edistää lääkitysturvallisuuden varmistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Luokituksessa on kirjattuna suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Luokitukseen mukaan suuren riskin lääkkeet eivät otettuina välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muutkaan lääkkeet, mutta virheellisesti käytettyinä ne voiva aiheuttaa vakavia sairauksia. Tämä voidaan estää tai seurauksia voidaan lievittää asianmukaisella lääkehoidon suunnittelulla ja toteutuksella.

Teksti: Apteekkari Merja Johansson, Espoon Apteekki Niitty

Kuva: Dreamstime