Lääkkeiden ympäristöluokituksesta luotettavaa tietoa

Lääketietokeskuksessa valmisteilla olevan lääkkeiden ympäristöluokituksen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta. Luokituksen avulla terveydenhuollon ammattilaiset ja kuluttajat saavat luotettavaa tietoa lääkkeiden ympäristökuormasta ja -riskeistä.

Suomessa on viime vuosina alettu miettiä aikaisempaa enemmän lääkkeiden ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Ruotsissa on Fass-luokitus ollut käy tössä jo viidentoista vuoden ajan. Lääketietokeskuksen kehitysproviisori Elli Leppä kertoo, että Suomen luokituksen kehitystyössä on tehty tiivistä yhteistyötä ruotsalaisten kanssa.

– Nyt ympäristöluokituksen koostamiselle oli sopiva aika, koska kuluttajat kaipaavat asiasta lisää tietoa. Lääkkeiden vesistövaikutuksista on puhuttu jo aiemminkin. Tulevassa luokituksessa keskitytään lääkeaineiden riskeihin, käyttömääriin ja ympäristökuormaan vesistöissä, Leppä kertoo.

POTILAAN HOITO YKKÖSASIA

Selvitystyötä on tehty yhdessä Lääketietokeskuksen, HUSin, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen, Suomen ympäristökeskuksen ja lääkevalmistajien kanssa. Luokituksen perusteina ovat lääkeaineiden myrkyllisyys ja kumulatiivisuus eli se, miten ne rikastuvat luonnossa, sekä se kuinka nopeasti aineet hajoavat. Luokitus perustuu tieteellisiin tutkimuksiin lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Suurin osa lääkkeiden ympäristövaikutuksista syntyy, kun otettu lääke kulkee ihmisen elimistön läpi viemärin kautta vesistöön.

Luokituksen tavoitteena on tarjota luotettavaa tietoa valintojen pohjaksi. Lääkkeiden tärkein tehtävä on hoitaa ja parantaa sairauksia, ja kuluttajien tulee käyttää tiettyyn sairauteen tarkoitettuja valmisteita lääkemääräysten mukaan.

– Jatkossa kuluttajilla on mahdollisuus esimerkiksi itsehoitotuotteissa valita samantyyppisistä tuotteista, kuten tulehduskipulääkkeistä se, jonka ympäristökuormitus on kevyempi. Luokituksen avulla apteekeilla on mahdollisuus tarjota tätä tietoa asiakkaille valitsemillaan tavoilla. Tavoitteena on mahdollisimman helposti omaksuttava malli, Leppä miettii.

Luokitusta laadittaessa on otettu huomioon myös lääke- ja hoitoalan ammattilaisten näkemykset. Käyttöön saattaa tulla liikennevalo-malli, joka on alan ammattilaisille jo tuttu tapa kertoa valmisteiden ominaisuuksista. Värisymbolit toimivat myös sähköi sissä alustoissa. Pharmaca Fennica -käsikirjassa tiedot kerrotaan mahdollisesti muilla symboleilla.

Leppä rinnastaa luokitusta laitevalmistajilta saatuun tietoon, jota tutkimme, kun ostamme esimerkiksi kodin koneita. Tiedon tulee olla helposti ja tiiviisti saatavilla.

VALMISTAJAT MUKANA KEHITYKSESSÄ

Leppä kertoo, että selvitysryhmään osallistuneet lääkevalmistajat ovat olleet kiinnostuneina mukana työssä, koska ekologisuudella on merkitystä myös valmistusprosesseissa, tulevaisuudessa vielä enemmän.

Tulevan ympäristöluokituksen ensimmäinen vaihe ei kuitenkaan vielä kerro esimerkiksi, kumpi kahdesta rinnakkaisvalmisteesta on ympäristöystävällisempi koko elinkaaren ajalta, koska näin laajoja mittaustuloksia ei ole olemassa. Leppä uskoo, että tietoa saadaan jatkossa enemmän. Lääkealan ympäristösertifiointi kehittyy koko ajan.

Apteekkikyselyistä on selvinnyt, että varsinkin nuoret ja pääkaupunkiseudulla apteekeissa asioivat ovat kiinnostuneita lääkkeiden ympäristövaikutuksista, kotimaisuudesta, pakkausmateriaaleista ja vegaanisista vaihtoehdoista.

Teksti: Johanna Pelto-Timperi

Kuva: Dreamstime