Lemmikki lääkitsee

Lemmikki tarjoaa ihmiselle seuraa, vähentää stressiä ja lisää monella tavalla hyvinvointia. Alan tutkimuskatsaukset viittaavat siihen, että lemmikin omistaminen voi ehkäistä ihmisten sydän- ja verisuonisairauksia ja edistää niistä toipumista.

Korona-aikana moni on ottanut lemmikin. Esimerkiksi koirien rekisteröinti on kasvanut lähes 17 prosentilla. On luonnollista, että poikkeus aikoina lemmikin hankkiminen houkuttelee, koska ne tuovat sisältöä elämään. Lemmikki myös lisää hyvinvointiamme ja terveyttä.

Psykologi Tanja Honkanen perehtyi pro gradu-työssään vuonna 2013 siihen, millaisia koettuja vaikutuksia hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen tärkeällä eläinsuhteella voi ihmiselle olla. Suurin osa vastaajista oli naisia ja vastaukset käsittelivät pääasiassa eläinsuhdetta hevoseen tai koiraan.

– Mielestäni graduni koskettavin tulos oli se, että tärkeän eläinsuhteen omaavat ihmiset olivat tavanomaista tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat, että juuri eläinsuhde oli merkittävässä roolissa heidän elämäntyytyväisyytensä kannalta, Honkanen toteaa.

– Eläinten koetut hyvinvointivaikutukset ovat niin fyysisiä, sosiaalisia kuin erityisesti psyykkisiä. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyen eläimet toivat rentouttavia, elvyttäviä ja tasapainottavia elementtejä elämään. Fyysiseen hyvinvointiin eläinten koettiin vaikuttavan etenkin kuntoa kohottavasti ja elämäntapoja parantavasti. Sosiaalisen hyvinvoinnin alueella eläimillä oli ihmissuhteita edistävää vaikutusta, Honkanen tiivistää hyvät vaikutukset.

Honkanen ei ole seurannut alan tutkimusta gradunsa jälkeen, mutta uudemmatkin tutkimukset tukevat hänen havaintojaan.

SILITYS LASKEE VERENPAINETTA

Tutkimusten mukaan jo pelkkä eläimen läsnäolo on yhteydessä rentoutumista osoittaviin psykofysiologisiin muutoksiin ihmisessä, mutta erityisesti eläimen silittämisen ja hyväilyn on todettu hetkellisesti alentavan ihmisen verenpainetta ja sykettä.

– Lemmikin hellimisen ajatellaan laskevan ihmisen verenpainetta lisääntyneen oksitosiinierityksen kautta. On saatu suuntaa antavia havaintoja siitä, että oman koiran läsnäolo saisi ihmisen aivotoiminnassa aikaan stressiin ja sympaattisen hermoston toiminnan alenemiseen liittyviä muutoksia.

Tutkimusnäytön perusteella pelkkä eläimen läsnäolo voi vähentää ihmisen sydän- ja verisuonitason stressireaktioita, parantaa ihmisen suoritustasoa stressitilanteessa ja nopeuttaa ihmisen toipumista stressistä.

– Näiden lyhytkestoisten terveyshyötyjen saavuttamisessa ihmisen on todettu hyötyvän paitsi oman lemmikkinsä läsnäolosta, myös vieraan eläimen läsnäolosta sekä oman lemmikkinsä kuvittelemisesta ja vaikkapa hellyttävien kissavideoiden katselusta.

KOIRA KANNUSTAA ULKOILEMAAN

On näyttöä myös lemmikin omistamisen myönteisistä yhteyksistä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn ja niistä toipumiseen.

– Tutkimusten mukaan koiranomistajat kävelevät enemmän, useammin ja kerralla kauemmin kuin koiraa omistamattomat verrokkinsa, ja harrastavat näin todennäköisemmin yleisten terveyssuositusten mukaisen määrän liikuntaa. Tällä on vaikutusta fyysiseen terveyteen.

Koiranomistajien tiedetään sairastuvan muita harvemmin sydän- ja verisuonitauteihin, ja melko tuoreen tutkimuksen perusteella myös heidän ennusteensa on parempi sairastumisen jälkeen.

Tutkimuksessa yhteys havaittiin potilailla, jotka olivat sairastuneet sydäninfarktiin tai aivoinfarktiin. Koiran omistavien riski menehtyä näiden jälkeen oli noin kolmanneksen pienempi kuin muiden potilaiden. Heidän oireensa myös uusiutuivat harvemmin kuin potilaiden, joilla ei ollut koiraa.

PSYYKKISTÄ JA SOSIAALISTA HYVINVOINTIA

Kansainvälisten tutkimusten mukaan lemmikit antavat puskurin stressaavia elämänkokemuksia vastaan. Lisäksi eläinsuhteen on todettu aikaansaavan ihmisessä samankaltaisia hormonaalisia ja neurokemiallisia reaktioita kuin mitkä yleensä liittyvät stressituntemusten lievittymiseen ja hyvänolon tunteisiin.

– Graduni yhtenä kysymyksenä oli ”Mitä sellaista saat eläimeltä, mitä et saa ihmiseltä?” Yleisimmin eläinten koettiin eroavan ihmisistä osoittamassaan ehdottomassa rakkaudessa, kiltteydessä ja hyväksynnässä sekä kyvyssään perushyveisiin, erityisesti luotettavuuteen, rehellisyyteen, aitouteen, uskollisuuteen ja pyyteettömyyteen. Jotkut vastasivat, että eläin antaa sellaista aikaa, tukea ja ymmärrystä, jota ihmiset eivät tarjoa. Kaiken kaikkiaan, ihmisen ja eläimen suhde kuvastui vastauksissa vahvan myönteisenä ihmisten välisiin suhteisiin verrattuna, Honkanen kertoo.

Hän toteaa, että tutkimuskirjallisuuden mukaan lemmikkien seura voi tarjota kaikenikäisille ihmisille ikään kuin sosiaalisesti hyväksytyn mahdollisuuden hoivakokemuksiin ja hoivavietin purkamiseen. Lemmikkien seurassa kaikenikäiset voivat leikkiä ja hassutella. Tutkimukset osoittavat lemmikinomistajien kokevan vähemmän yksinäisyyttä.

– On tärkeää muistaa, että kyseessä on marginaalinen eikä erityisen vanhakaan tutkimusala, joten osin ristiriitainen tutkimusnäyttö ei yllätä, Honkanen muistuttaa.

Teksti: Pirkko Soininen

Kuva: Dreamstime