Apteekissa olet lääketiedon ytimessä

Apteekissa on aina paikalla koulutettuja lääkealan ammattilaisia, jotka pystyyvät opastamaan lääkkeiden turvallisessa käytössä ja neuvomaan esimerkiksi itsehoitolääkkeiden valinnassa.

Apteekkia johtaa apteekkari. Hän on henkilökohtaisesti vastuussa alueensa lääkehuollosta ja -turvallisuudesta. Yrittäjänä hänen työtään ovat apteekin talousasiat sekä henkilökunnan ammatillisen osaamisen ja asiakaspalvelun kehittäminen. Hän pitää yhteyttä myös muuhun terveydenhuoltoon.

Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa. Kun lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valitsee hakijoiden joukosta uuden apteekkarin, se ottaa huomioon hakijan kokemuksen apteekkityössä ja muissa lääkehuollon tehtävissä sekä opinnot, johtamistaidon ja muun toiminnan. Apteekkilupa myönnetään pätevimmälle ja ansioituneimmalle hakijalle.

FARMASEUTTI NEUVOO JA OPASTAA

Farmaseutit toimittavat apteekissa reseptilääkkeitä ja auttavat lääkkeiden ja muiden tuotteiden valinnassa. Heidän ydinosaamistaan on kertoa selkeästi lääkkeiden turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä sekä niiden vaikutuksista ja mahdollisista yhteis- ja haittavaikutuksista.

Yksi farmaseutin tärkeimmistä taidoista on kyky kuunnella asiakasta. Asiakkaan vaivaan saattaa löytyä keskustelussa parempi hoitovaihtoehto kuin se, jota hän on alun perin tullut hakemaan. Osalla farmaseuteista on erityisosaamista tiettyjen sairauksien ehkäisystä ja hoidosta. Jatkuva ammattitaidon kehittäminen ja kouluttautuminen ovat arkea kaikissa apteekin ammattiryhmissä.

Farmaseutti voi tehdä yhteistyötä kunnan kotihoidon kanssa tai huolehtia apteekin annosjakelupalvelusta. Asiantuntijaosaamisen tai erityispätevyyden hankkinut farmaseutti voi tehdä lääkehoidon arviointeja (LHA) tai lääkehoidon kokonaisarviointeja (LHKA), joissa käydään läpi ja arvioidaan asiakkaan koko lääkitys. Jos lääkityksessä havaitaan korjattavaa, asiasta keskustellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka tekee mahdolliset muutokset.

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut lääkealan alemman korkeakoulututukinnon eli kandidaattitutkinnon.

PROVIISORI RATKOO ARJEN PULMAT

Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija sekä apteekkarin oikea käsi apteekin arjessa. Proviisori toimii apteekissa esimiehenä ja palvelee asiakkaita yhdessä farmaseuttien kanssa. Usein hän on vastuussa asiakaspalvelun sujumisesta ja henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Toimintaohjeiden laatiminen apteekin muuttuvissa tilanteissa on tyypillistä apteekkiproviisorin työtä, samoin monenlaiset raportoinnit.

Proviisori suunnittelee apteekin toimintaa yhdessä apteekkarin kanssa ja vie uudistuksia käytäntöön. Proviisori voi vastata esimerkiksi tuotevalikoiman hallinnasta.

Proviisori on suorittanut farmaseutin tutkinnon sekä proviisorin tutkinnon, joka on farmasian alan ylempi korkeakoulututkinto. Farmaseutin tavoin myös proviisori voi hankkia pätevyyden esimerkiksi lääkehoidon arviointiin
tai kokonaisarviointiin.

LÄÄKETEKNIKKO ON MONITAITURI

Asiakas tapaa lääketeknikon apteekissa yleisimmin kassalla tai palveluvalinnan puolella. Lääketeknikko voi hoitaa lääkkeiden tilaamisen ja tuotteiden hyllyttämisen sekä osallistua verkkoapteekin toimintaan. Lääketeknikko hoitaa usein laskutuksen sekä tekee somistuksia tai tekee sosiaalisen median päivityksiä. Lääketeknikko on suorittanut lääkealan perustutkinnon, jonka voi tehdä myös oppisopimuskoulutuksena.

Apteekeissa työskentelee myös esimerkiksi merkonomeja, kosmetologeja ja siistijöitä.

Teksti: Apteekkari Kari Asunmaa, Pattijoen Apteekki

Kuva: Dreamstime