Apteekit ovat osa terveydenhuoltoa

Apteekeissa osataan kertoa lääkkeistä ja niiden käytöstä, mutta tiesitkö, että apteekit ovat kehittäneet myös muita terveyspalveluja? Apteekit ovat terveydenhuollon ensipisteitä, joihin pääsee helposti ja ilman ajanvarausta. Tervetuloa!

Lääkeneuvonta kuuluu apteekin lakisääteisiin perustehtäviin. Lääkeneuvonta sisältää lääkkeitä ja niiden käyttöä koskevan opastuksen lisäksi neuvonnan lääkkeettömistä hoitotavoista sekä terveyttä edistävistä ja hoitoa tukevista elintavoista. Hintaneuvonta tuli apteekkien tehtäväksi lääkevaihdon aloituksen yhteydessä.

Suomalaiset hoitavat valtaosan vaivoistaan itse lääkkeiden avulla tai muilla keinoin. Vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan apteekkien tarjoama neuvonta säästää huomattavasti muun terveydenhuollon kustannuksia. Kyselyn mukaan lähes joka toinen asiakas, joka oli saanut itsehoitoon liittyvää neuvontaa apteekista, vältti käynnin lääkärin vastaanotolla.

Apteekki onkin terveydenhuollon ensipiste, johon pääsee helposti ja ilman ajanvarausta. Apteekista ohjataan asiakas tarvittaessa lääkäriin.

KÄYTETYIN TERVEYDENHUOLLON TOIMIPISTE

Säännöllisessä lääkehoidossa olevat käyvät useammin apteekissa kuin muissa terveydenhuollon toimipisteissä. Lisäksi apteekit tavoittavat ihmisiä, jotka eivät käytä muun terveydenhuollon palveluita. Koska apteekeissa käyvät melkein kaikki, ne ovat hyviä paikkoja jakaa tietoa kansansairauksien ehkäisystä ja hoidosta.

Suomen Apteekkariliitto on käynnistänyt apteekkien astma-, diabetes-, sydän- ja savuttomuusohjelmat sekä Liikkujan apteekki -hankkeet. Ohjelmien myötä apteekeissa on kehitetty osaamista ja luotu yhteisiä käytäntöjä paikallisen terveydenhuollon kanssa. Apteekit voivat tukea omahoitoa ja edistää hoitoon sitoutumista monella tapaa.

Apteekit ovat alkaneet myös kehittää erityisryhmille omia neuvontapalveluja, kuten astmapalvelu, inhalaatioiden tarkistus ja yksilöllinen tupakasta vieroitus. Lääkehoidon ongelmatilanteisiin on tarjolla eri tasoisia lääkehoidon arviointipalveluja. Niissä varmistetaan esimerkiksi, ettei lääkkeissä ole päällekkäisyyksiä ja ettei niillä ole haitallisia yhteisvaikutuksia.

Koneellinen annosjakelu parantaa lääkitysturvallisuutta erityisesti iäkkäillä ja paljon lääkkeitä käyttävillä. Siinä lääkkeet toimitetaan jaettuna pusseihin tai kertakäyttöisiin annostelijoihin kahden viikon erissä.

OSAAMISTA OLISI ENEMPÄÄNKIN

Hiljattain valmistuneen väitöstutkimukseni mukaan apteekeissa on osaamista, jota olisi mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin osana terveydenhuoltoa. Terveyspalvelujen kehittäminen kiinnostaa apteekkareita, mutta palveluilla on melko vähän kysyntää. Asiakkaat eivät tunne apteekkien terveyspalveluja kovin hyvin, vaan he näkevät apteekit perinteisenä lääkkeentoimittajana.

Tutkimukseni mukaan apteekkarit ovat kiinnostuneita erityisesti lääkitysturvallisuutta edistävistä palveluista, kuten lääkehoitojen arviointipalveluista. He näkevät nämä palvelut tulevaisuudessa tärkeänä osana apteekkien toimintaa. Lääkitysturvallisuudesta huolehtiminen onkin luonteva osa apteekkien työtä.

Käytäthän oman Lähiapteekkisi palveluita. Me olemme Sinua varten!

Teksti: Apteekkari Lenita Jokinen, Runosmäen apteekki

Kuvat: Lenita Jokinen ja Runosmäen apteekki